Styret 2016

 

 

Formann   
Øystein Solbakken
bilde
Sørås
6390 Vestnes
71180823
Nestformann   
Arild Stenødegård
bilde
Myrateigen
6390 Vestnes
Kasserer   
Knut M. Gjelstenli
bilde
Øverås
6390 Vestnes
71182769/91785735
Sekreter  
Kjetil Kjersheim
bilde
Kollen 
6390 Vestnes
Styremedlem
Jan Øystein Solbakken
bilde
Brastastranda
6390 Vestnes
Styremedlem
Per Jarle Nerhus
bilde
Vestnesbukta
6390 Vestnes
Styremedlem Jo V. Salthammer bilde Brastadstranda 6390 Vestnes
Vara
Knut Inge Gridsvåg  
bilde
Furland
6390 Vestnes
Ungdomsleder Per Jarle Nerhus   Vestnesbukta 6390 Vestnes
Pressekontakt Knut M. Gjelstenli   Øverås 6390 Vestnes

Har du / dere noko som  må rettes eller bør inn på hjemmesida  meld fra:   her!        

Styret 2015
Styret 2014
Styret 2013
Styret 2012
Styret 2011
Styret 2010
Styret 2009
Styret 2008
Styret 2007
Styret 2006
Styret 2005
Styret 2004