Medlemskontingent.

Så er de et nytt år 2016 og vi er klare til å sende ut medlemskort til innbetaling,mange er strøket grunnet manglende innbetaling og vi beklager dette,til dere som vil vere medlemmer i Vestnes Skytterlag gå inn på heimesida http://www.vestnesskytterlag.no/ å klikk på logoen til DFS, til høgre på sida finn dere Mitt DFS klikk på dette og dere får opp "Logg inn", der må dere logge inn med "" det er nummeret dere ha fått utdelt på medlemskortet, har dere mistet eller forlagt det, send en mail til vestnes@skytterlag så sender vi skytter ID,skriv inn dette numret i "brukernavn" og "passordet" er deres postnummer som vi har registrert eller det passordet som du har endret til.

Klikk på "Personalia" og du får opp din side,dersom adresse er feil eller du vil føyetil telefon/e-mailadresse og kontonr. gjær dette. Vi håper at alle tar litt tid og sjekker dette, i 2014 kom 11medlemskort tilbake som ikkje hadde kommet fram. Dersom du/dere ikkje får dette til, ta kontakt på vestnes@skytterlag.no eller ring 91785735 .

Vi ønsker alle et godt år, og skytter-hallen har trening mandager og torsdager fra kl.1800 Venlig hilsen Vestnes skytterlag.

 

Det er ennå mange som ikke har betalt sitt medlemskap 2015!

Dersom du / dere ikke har fått eller  har forlagt giroen kontakt kasserer.

Dersom du / dere ikke vil være medlem lenger, så må  dere melde dere ut, kontakt  kasserer, dette gjelder også for å gå over til et  annet skytterlag. 

 NB: Medlemmer som har meldt seg inn for å få registrert  våpen, må være medlem i skytterlag.   

NB. Dere må huske kvittering til å ha på  medlemskortet, så det vert gyldigt.                 

Medlems - adresse.

Medlemmer som har e-postadresse  kan sende den til laget  for å få  til sent    kode til medlemsside     send     Her

 Vinteren 2015/2016                                               

Treningskyting  i Hallen mandager og torsdager, vi starter kl. 1800.

Dersom det ikke er kommet skyttere til kl. 18.45 rigger vi ned skivene så det er klart til neste dag.

Til de som har smartkort må huske å ta med dette, skudd vert å kjøpe i  Hallen. Hall-leien er for tiden kr.10 pr kveld  barn/ungdom under 18, frå 18 og oppover kr.30 Ta med medlemskort. 

Vi låner ut rifler så langt vi har.    Ta med hørselvern de som har!

Skudd type CCI Standard  kr.0,60 pr skudd

Skudd type Winchester kr.0,60 pr skudd

Skudd type Eley Sport kr. 1,10 pr skudd

Skudd type Eley Club   kr.1,30 pr skudd

Skudd type Eley Match kr.?pr skudd (har ikkje på lager)

Smartkort  kr.50 + kr.0,25 pr skudd på skive ( døme 500 skudd + kort kr.175)

Medlemskontingent  er kr. 100,- barn/ungdom under 17 Voksne kr.200,-

Dersom en ikke har vert å prøvd før, sponser vi med inntil 50 skudd første  kvelden unntatt hall-leie.

Alle er velkomne.  Vestnes skytterlag

Stevner .     

Deltakelse på stevner koster for asp-r-er-junior Kr. 80 kl. 1-5 og veteraner Kr. 150

Bruk styggevær og fritid til ladning . 

Isteden for å sitte framfor en dårlig tv. skjerm kan vi leite fram kuler og krutt, men huks å bruke rett ladning.

Her er to dømer. Døme 1     Døme2