Vestnes skytterlag

Historie.

    Vestnes skytterlag startet          

 21 april 1861.

Klikk for større bilde.

DFS /Samlagets  dokumentasjoner.                

Forside sang 50års festen 1912

Første skytebane (bildet) til Vestnes  skytterlag,  var  ei steinhelle på ”skarveholmen” dei skaut med blykuler som gav et merke til treffet, kva  ”anvisaren” låg veit vi ikkje, men nokon meinte at det var bak hella.

Etter dette, vart det bane på Remmem  standplassen var på ”Rimmemsbrauta”der skaut dei på 100-300og 400m ,grava til 100m var bak husa til  Kåre Remmem. Etter krigen  vart det laga bane på Øverås mellom  ”korsmarka og ”seterhaugen” der vart det slutt i 1970  etter dette har Vestnes skytterlag ikkje hatt bane ute.

Stokkeland Th. 	 Vestnes skytterlag
 Landsskt.st., Mesterskapsmed.(1)1919	
Sang til 50 aars festen
  Jo V. Salthammer Vestnes skytterlag
 Landsskt.st., Mesterskapsmed.(1) 2010
Vil du høre skytterlagssangen
Samlagets  fortjenestemedalje
Litt historie av Nils Ødegård
  DFS sin diplom
  Sonen til Bendik,Hans Aas premie  

 

Bilde av Bendik  Sørås (Bendikken )som er nevnt i sangen.